Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.6.2007

12.6.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.6.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 59 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 146,5 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 96,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,5 miljardilla eurolla 629,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3,5 miljardilla eurolla 42,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,3 miljardilla eurolla 429 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.6.2007 erääntyi 284,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 279 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla määrä oli käytännössä nollassa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 2,5 miljardilla eurolla 185,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 179 936 −59
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 867 597
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 056 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 811 597
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 588 209
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 301 −52
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 301 −52
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 429 174 −5 335
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 279 000 −5 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 172 166
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 058 −357
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 96 176 1 315
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 643 0
9 Muut saamiset 234 603 1 589
Vastaavaa yhteensä 1 176 346 −2 093
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 629 296 2 521
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 185 711 −2 510
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 185 565 −2 460
2.2 Talletusmahdollisuus 143 −53
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 201 5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 51 054 −3 501
5.1 Julkisyhteisöt 42 595 −3 487
5.2 Muut 8 459 −14
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 20 240 −14
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 157 1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 262 844
8.1 Talletukset ja muut velat 17 262 844
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 72 995 560
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 331 1
Vastattavaa yhteensä 1 176 346 −2 093

Yhteyshenkilöt