Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 mai 2007

22 mai 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 mai 2007, scăderea de 280 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de trei bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,8 miliarde EUR până la 146,3 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au rămas practic nemodificate la valoarea de 93,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 1 miliard EUR, până la nivelul de 624,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 1,2 miliarde EUR, până la 41,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a cunoscut o creştere de 5 miliarde EUR, până la 431 miliarde EUR. Marţi, 15 mai 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 276 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 281 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o majorare de 3,7 miliarde EUR, până la 189,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 180 215 −280
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 286 −135
2.1 Creanţe asupra FMI 9 660 93
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 626 −228
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 569 −433
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 098 102
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 098 102
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 431 243 5 098
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 281 000 4 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 149 999 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 244 99
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 782 −338
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 424 −30
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 657 1
9 Alte active 230 719 763
Total active 1 168 993 4 748
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 624 065 999
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 189 855 3 770
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 189 612 3 675
2.2 Facilitatea de depozit 238 90
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 139 9
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 49 854 552
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 41 205 1 226
5.2 Alte angajamente 8 649 −674
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 20 106 622
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 159 −1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 789 −1 362
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 789 −1 362
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 70 598 159
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 329 0
Total pasive 1 168 993 4 748
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media