Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. május 18.

2007. május 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. május 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 280 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,8 milliárd euróval emelkedett, 146,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) gyakorlatilag nem változott, értéke 93,4 milliárd euro volt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval nőtt, 624,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 1,2 milliárd euróval nőtt, 41,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5 milliárd euróval emelkedett, 431 milliárd euróra. 2007. május 15-én, kedden lejárt egy 276 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 281 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételének értéke 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,1milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,7 milliárd euróval nőtt, 189,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 180 215 −280
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 286 −135
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 660 93
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 626 −228
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 569 −433
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 098 102
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 098 102
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 431 243 5 098
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 281 000 4 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 149 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 244 99
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 782 −338
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 424 −30
8 Euróban denominált államadósság 37 657 1
9 Egyéb eszközök 230 719 763
Eszközök összesen 1 168 993 4 748
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 624 065 999
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 189 855 3 770
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 189 612 3 675
2.2 Betéti rendelkezésre állás 238 90
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 139 9
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 49 854 552
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 41 205 1 226
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 649 −674
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 20 106 622
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 159 −1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 789 −1 362
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 789 −1 362
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 70 598 159
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 329 0
Források összesen 1 168 993 4 748

Médiakapcsolatok