Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.5.2007

22.5.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.5.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 280 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 146,3 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa olevien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä pysyi käytännössä ennallaan 93,4 miljardina eurona. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 624,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,2 miljardilla eurolla 41,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5 miljardilla eurolla 431 miljardiin euroon. Tiistaina 15.5.2007 erääntyi 276 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 281 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,7 miljardilla eurolla 189,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 180 215 −280
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 286 −135
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 660 93
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 626 −228
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 569 −433
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 098 102
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 098 102
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 431 243 5 098
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 281 000 4 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 149 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 244 99
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 782 −338
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 424 −30
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 657 1
9 Muut saamiset 230 719 763
Vastaavaa yhteensä 1 168 993 4 748
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 624 065 999
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 189 855 3 770
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 189 612 3 675
2.2 Talletusmahdollisuus 238 90
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 139 9
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 49 854 552
5.1 Julkisyhteisöt 41 205 1 226
5.2 Muut 8 649 −674
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 20 106 622
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 159 −1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 789 −1 362
8.1 Talletukset ja muut velat 14 789 −1 362
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 70 598 159
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 329 0
Vastattavaa yhteensä 1 168 993 4 748
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle