Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 mai 2007

15 mai 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 mai 2007, scăderea de 22 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR până la 145,5 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,4 miliarde EUR, până la 93,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a micşorat cu 0,9 miliarde EUR, până la nivelul de 623,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 6,9 miliarde EUR, până la 40 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 3,7 miliarde EUR, până la 426 miliarde EUR. Miercuri, 9 mai 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 279,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 276 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (asemenea nivelului de săptămâna trecută).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o majorare de 3,9 miliarde EUR, până la 185,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 180 495 −22
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 421 1 009
2.1 Creanţe asupra FMI 9 567 −47
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 854 1 056
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 002 −345
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 996 −90
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 996 −90
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 426 145 −3 562
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 276 001 −3 498
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 149 999 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 145 −64
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 120 155
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 454 388
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 656 −1 001
9 Alte active 229 956 2 358
Total active 1 164 245 −1 110
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 623 066 −893
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 186 085 4 039
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 185 937 3 943
2.2 Facilitatea de depozit 148 96
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 130 5
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 49 302 −6 511
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 39 979 −6 862
5.2 Alte angajamente 9 323 351
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 484 −1
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 160 −2
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 151 541
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 151 541
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 70 439 1 711
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 329 1
Total pasive 1 164 245 −1 110

Contacte media