Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. május 11.

2007. május 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. május 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 22 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval emelkedett, 145,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval emelkedett, 93,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval csökkent, 623,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,9 milliárd euróval csökkent, 40 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,7 milliárd euróval csökkent, 426 milliárd euróra. 2007. május 9-én, szerdán lejárt egy 279,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 276 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,1 milliárd euro volt (az előző héthez hasonlóan).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,9 milliárd euróval nőtt, 185,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 180 495 −22
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 421 1 009
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 567 −47
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 854 1 056
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 002 −345
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 996 −90
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 996 −90
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 426 145 −3 562
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 276 001 −3 498
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 149 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 145 −64
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 120 155
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 454 388
8 Euróban denominált államadósság 37 656 −1 001
9 Egyéb eszközök 229 956 2 358
Eszközök összesen 1 164 245 −1 110
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 623 066 −893
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 186 085 4 039
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 185 937 3 943
2.2 Betéti rendelkezésre állás 148 96
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 130 5
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 49 302 −6 511
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 39 979 −6 862
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 323 351
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 484 −1
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 160 −2
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 151 541
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 151 541
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 70 439 1 711
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 329 1
Források összesen 1 164 245 −1 110

Médiakapcsolatok