Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.5.2007

15.5.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.5.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 22 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 145,5 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,4 miljardilla eurolla 93,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 0,9 miljardilla eurolla 623,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,9 miljardilla eurolla 40 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,7 miljardilla eurolla 426 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.5.2007 erääntyi 279,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 276 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (kuten edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,9 miljardilla eurolla 185,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 180 495 −22
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 421 1 009
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 567 −47
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 854 1 056
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 002 −345
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 996 −90
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 996 −90
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 426 145 −3 562
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 276 001 −3 498
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 149 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 145 −64
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 120 155
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 454 388
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 656 −1 001
9 Muut saamiset 229 956 2 358
Vastaavaa yhteensä 1 164 245 −1 110
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 623 066 −893
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 186 085 4 039
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 185 937 3 943
2.2 Talletusmahdollisuus 148 96
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 130 5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 49 302 −6 511
5.1 Julkisyhteisöt 39 979 −6 862
5.2 Muut 9 323 351
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 484 −1
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 160 −2
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 151 541
8.1 Talletukset ja muut velat 16 151 541
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 70 439 1 711
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 329 1
Vastattavaa yhteensä 1 164 245 −1 110

Yhteyshenkilöt