Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. mai 2007

15. mai 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. mail 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 22 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,1 miljardi euro võrra 145,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 93,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,9 miljardi euro võrra 623,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,9 miljardi euro võrra 40 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,7 miljardi euro võrra 426 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. mail 2007 möödus 279,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 276 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati samuti 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,9 miljardi euro võrra 185,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 180 495 −22
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 421 1 009
2.1 Nõuded RVFle 9 567 −47
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 854 1 056
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 002 −345
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 996 −90
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 996 −90
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 426 145 −3 562
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 276 001 −3 498
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 149 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 145 −64
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 120 155
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 454 388
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 656 −1 001
9 Muud varad 229 956 2 358
Varad kokku 1 164 245 −1 110
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 623 066 −893
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 186 085 4 039
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 185 937 3 943
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 148 96
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 130 5
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 49 302 −6 511
5.1 Valitsussektor 39 979 −6 862
5.2 Muud kohustused 9 323 351
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 484 −1
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 160 −2
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 151 541
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 151 541
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 70 439 1 711
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 329 1
Kohustused kokku 1 164 245 −1 110
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid