Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 aprilie 2007

2 mai 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 aprilie 2007, scăderea de 195 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a redus cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 145,3 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 1,9 miliarde EUR, până la 92,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 3,8 miliarde EUR, atingând valoarea de 619,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 5,2 miliarde EUR, până la 60,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 8,5 miliarde EUR, până la 439,9 miliarde EUR. Miercuri, 25 aprilie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 281,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 288,5 miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 27 aprilie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,5 miliarde EUR (faţă de un nivel apropiat de zero în săptămâna precedentă), iar apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 183,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 180 703 −195
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 051 1 720
2.1 Creanţe asupra FMI 9 640 −129
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 411 1 849
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 014 120
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 463 −887
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 463 −887
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 440 018 8 470
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 288 500 6 998
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 149 999 −2
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 519 1 490
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −16
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 15 800 1 625
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 92 358 1 872
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 240 −43
9 Alte active 226 661 −619
Total active 1 176 308 12 063
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 619 662 3 845
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 183 664 −111
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 183 574 −58
2.2 Facilitatea de depozit 18 −19
2.3 Depozite pe termen fix 64 −39
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 8 5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 127 −6
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 69 973 5 380
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 60 825 5 213
5.2 Alte angajamente 9 148 167
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 521 996
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 296 139
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 878 1 756
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 878 1 756
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 67 760 62
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 328 2
Total pasive 1 176 308 12 063

Contacte media