Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. április 27.

2007. május 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. április 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 195 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval csökkent, 145,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,9 milliárd euróval emelkedett, 92,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,8 milliárd euróval nőtt, 619,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,2 milliárd euróval nőtt, 60,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8,5 milliárd euróval emelkedett, 439,9 milliárd euróra. 2007. április 25-én, szerdán lejárt egy 281,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 288,5 milliárd euro értékben. 2007. április 27-én, pénteken lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5  tétel) igénybevételére 1,5 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (az előző héthez hasonlóan).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,1 milliárd euróval csökkent, 183,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 180 703 −195
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 051 1 720
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 640 −129
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 411 1 849
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 014 120
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 463 −887
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 463 −887
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 440 018 8 470
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 288 500 6 998
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 149 999 −2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 519 1 490
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 15 800 1 625
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 92 358 1 872
8 Euróban denominált államadósság 39 240 −43
9 Egyéb eszközök 226 661 −619
Eszközök összesen 1 176 308 12 063
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 619 662 3 845
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 183 664 −111
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 183 574 −58
2.2 Betéti rendelkezésre állás 18 −19
2.3 Lekötött betétek 64 −39
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 8 5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 −6
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 69 973 5 380
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 825 5 213
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 148 167
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 521 996
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 296 139
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 878 1 756
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 878 1 756
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 67 760 62
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 328 2
Források összesen 1 176 308 12 063

Médiakapcsolatok