Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.4.2007

2.5.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.4.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 195 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 145,3 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,9 miljardilla eurolla 92,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 619,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,2 miljardilla eurolla 60,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,5 miljardilla eurolla 439,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.4.2007 erääntyi 281,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 288,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 27.4.2007 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 0,1 miljardilla eurolla 183,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 180 703 −195
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 051 1 720
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 640 −129
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 411 1 849
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 014 120
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 463 −887
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 463 −887
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 440 018 8 470
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 288 500 6 998
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 149 999 −2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 519 1 490
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −16
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 15 800 1 625
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 92 358 1 872
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 240 −43
9 Muut saamiset 226 661 −619
Vastaavaa yhteensä 1 176 308 12 063
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 619 662 3 845
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 183 664 −111
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 183 574 −58
2.2 Talletusmahdollisuus 18 −19
2.3 Määräaikaistalletukset 64 −39
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 8 5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 −6
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 69 973 5 380
5.1 Julkisyhteisöt 60 825 5 213
5.2 Muut 9 148 167
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 521 996
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 296 139
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 878 1 756
8.1 Talletukset ja muut velat 15 878 1 756
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 67 760 62
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 328 2
Vastattavaa yhteensä 1 176 308 12 063

Yhteyshenkilöt