Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 aprilie 2007

17 aprilie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 aprilie 2007, scăderea de 31 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 0,6 miliarde EUR până la valoarea de 145,2 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 90,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 6,6 miliarde EUR, până la nivelul de 619,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 2,6 miliarde EUR, până la 48,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 12,3 miliarde EUR, până la 430,5 miliarde EUR. Miercuri, 11 aprilie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 291,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 280 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 0,6 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o reducere de 1,6 miliarde EUR, până la 183,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 181 179 −31
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 613 1 370
2.1 Creanţe asupra FMI 9 772 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 841 1 370
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 565 −166
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 602 279
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 602 279
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 430 680 −12 849
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 280 001 −11 499
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 001 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 678 −1 350
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 741 −53
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 90 556 227
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 283 0
9 Alte active 226 351 1 373
Total active 1 161 570 −9 850
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 619 392 −6 601
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 183 662 −2 201
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 183 478 −1 608
2.2 Facilitatea de depozit 53 −564
2.3 Depozite pe termen fix 131 −24
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 109 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 57 564 −2 510
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 48 640 −2 626
5.2 Alte angajamente 8 924 116
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 903 543
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 163 4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 204 628
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 204 628
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 69 041 115
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 433 170
Total pasive 1 161 570 −9 850

Contacte media