Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. április 13.

2007. április 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. április 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 31 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9.  tétel egyenlege) 0,6  milliárd euróval, 145,2 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval emelkedett, 90,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,6 milliárd euróval csökkent, 619,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,6 milliárd euróval csökkent, 48,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 12,3 milliárd euróval csökkent, 430,5 milliárd euróra. 2007. április 11-én, szerdán lejárt egy 291,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 280 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,7 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,6 milliárd euróval csökkent, 183,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 181 179 −31
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 613 1 370
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 772 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 841 1 370
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 565 −166
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 602 279
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 602 279
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 430 680 −12 849
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 280 001 −11 499
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 678 −1 350
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 741 −53
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 90 556 227
8 Euróban denominált államadósság 39 283 0
9 Egyéb eszközök 226 351 1 373
Eszközök összesen 1 161 570 −9 850
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 619 392 −6 601
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 183 662 −2 201
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 183 478 −1 608
2.2 Betéti rendelkezésre állás 53 −564
2.3 Lekötött betétek 131 −24
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 109 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 57 564 −2 510
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 48 640 −2 626
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 924 116
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 903 543
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 163 4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 204 628
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 204 628
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 69 041 115
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 433 170
Források összesen 1 161 570 −9 850

Médiakapcsolatok