Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.4.2007

17.4.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.4.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 31 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 145,2 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,2 miljardilla eurolla 90,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 6,6 miljardilla eurolla 619,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,6 miljardilla eurolla 48,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 12,3 miljardilla eurolla 430,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.4.2007 erääntyi 291,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 280 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,6 miljardilla eurolla 183,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 181 179 −31
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 613 1 370
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 772 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 841 1 370
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 565 −166
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 602 279
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 602 279
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 430 680 −12 849
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 280 001 −11 499
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 678 −1 350
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 741 −53
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 90 556 227
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 283 0
9 Muut saamiset 226 351 1 373
Vastaavaa yhteensä 1 161 570 −9 850
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 619 392 −6 601
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 183 662 −2 201
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 183 478 −1 608
2.2 Talletusmahdollisuus 53 −564
2.3 Määräaikaistalletukset 131 −24
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 109 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 57 564 −2 510
5.1 Julkisyhteisöt 48 640 −2 626
5.2 Muut 8 924 116
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 903 543
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 163 4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 204 628
8.1 Talletukset ja muut velat 13 204 628
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 69 041 115
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 433 170
Vastattavaa yhteensä 1 161 570 −9 850

Yhteyshenkilöt