Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. március 30.

2007. április 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. március 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 5,4 milliárd eurós növekedése jórészt a negyedéves átértékelési kiigazításoknak, valamint az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladásának és egy másik eurorendszerbeli nemzeti központi bank nettó aranyérme-vásárlásának tudható be.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1 milliárd euróval csökkent, 144,7 milliárd euróra. A változás nagyrészt az eszközök és források negyedéves átértékelésének hatására történt, míg az eurorendszer központi bankjai által a vizsgált időszakban végrehajtott ügyfél- és portfólióügyletek 0,1 milliárd eurós emelkedést eredményeztek.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,8 milliárd euróval emelkedett, 88,9 milliárd euróra, mivel az ügyletekből adódó 0,9 milliárd eurós emelkedés bőven ellensúlyozta az átértékelések miatti csökkenést. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,3 milliárd euróval nőtt, 613,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 3,7 milliárd euróval nőtt, 57,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 10,7 milliárd euróval emelkedett, 432,3 milliárd euróra. 2007. március 28-án, szerdán lejárt egy 282 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 283,5 milliárd euro értékben. 2007. március 29-én, csütörtökön lejárt egy 40 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 1,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti szintén gyakorlatilag nulla értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,3 milliárd euróval nőtt, 179,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer eszközeinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően az eurorendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén átértékelik az érvényes piaci árfolyamok alapján. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre (2007. március 30-án) a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 498,198 EUR/finom uncia

USD: 1,3318 USD/EUR

JPY: 157,32 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok (SDR): 1,1343 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyed év végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 181 399 −273 5 676
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 655 −18 −1 048
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 776 −6 −77
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 879 −12 −971
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 212 514 −206
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 736 −200 −9
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 736 −200 −9
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 433 565 11 566 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 283 500 1 501 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 001 10 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 64 64 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 759 383 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 88 942 873 −26
8 Euróban denominált államadósság 39 283 −8 −26
9 Egyéb eszközök 225 053 150 2 600
Eszközök összesen 1 162 604 12 984 6 964
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyed év végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 613 605 5 297 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 181 014 2 201 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 179 754 1 307 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 1 103 1 056 0
2.3 Lekötött betétek 155 −163 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 106 −8 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 823 3 819 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 136 3 701 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 687 118 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 774 425 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 158 5 −4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 458 422 −197
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 458 422 −197
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0 −33
10 Egyéb kötelezettségek 71 110 523 3 667
11 Átértékelési számlák 125 521 0 3 531
12 Saját tőke 67 457 300 0
Források összesen 1 162 604 12 984 6 964

Médiakapcsolatok