Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.3.2007

4.4.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.3.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 5,4 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta, mutta myös kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1 miljardilla eurolla 144,7 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista; eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkasteltavalla ajanjaksolla aiheutui 0,1 miljardin euron kasvu.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 88,9 miljardiin euroon, eli liike- ja tilitapahtumista johtuva 0,9 miljardin euron kasvu kumosi täysin uudelleenarvostuksesta johtuneen vähenemisen. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,3 miljardilla eurolla 613,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 3,7 miljardilla eurolla 57,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,7 miljardilla eurolla 432,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.3.2007 erääntyi 282 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 283,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 29.3.2007 erääntyi 40 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 1,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla myös käytännöllisesti katsottuna nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 1,3 miljardilla eurolla 179,8 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.3.2007 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 498,198 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3318

Japanin jeni / euro: 157,32

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1343 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 181 399 −273 5 676
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 655 −18 −1 048
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 776 −6 −77
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 879 −12 −971
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 212 514 −206
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 736 −200 −9
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 736 −200 −9
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 433 565 11 566 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 283 500 1 501 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 001 10 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 64 64 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 759 383 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 88 942 873 −26
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 283 −8 −26
9 Muut saamiset 225 053 150 2 600
Vastaavaa yhteensä 1 162 604 12 984 6 964
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 613 605 5 297 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 181 014 2 201 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 179 754 1 307 0
2.2 Talletusmahdollisuus 1 103 1 056 0
2.3 Määräaikaistalletukset 155 −163 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 106 −8 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 823 3 819 0
5.1 Julkisyhteisöt 57 136 3 701 0
5.2 Muut 8 687 118 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 774 425 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 158 5 −4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 458 422 −197
8.1 Talletukset ja muut velat 13 458 422 −197
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0 −33
10 Muut velat 71 110 523 3 667
11 Arvonmuutostilit 125 521 0 3 531
12 Pääoma ja rahastot 67 457 300 0
Vastattavaa yhteensä 1 162 604 12 984 6 964

Yhteyshenkilöt