Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. märts 2007

4. aprill 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

30. märtsil 2007 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 5,4 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused, eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja veel ühe eurosüsteemi kuuluva keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1 miljardi euro võrra 144,7 miljardi euroni. See oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest. Samal ajal kaasnes vaadeldaval perioodil eurosüsteemi keskpankade kliendi- ja portfellitehingutega 0,1 miljardi euro suurune kasv.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,8 miljardi euro võrra 88,9 miljardi euroni, kusjuures tehingutega kaasnenud 0,9 miljardi euro suurune kasv tühistas täielikult ümberhindlustest tingitud mahu vähenemise. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,3 miljardi euro võrra 613,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 3,7 miljardi euro võrra 57,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,7 miljardi euro võrra 432,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. märtsil 2007 möödus 282 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 283,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 29. märtsil 2007 möödus 40 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal kumbagi praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,3 miljardi euro võrra 179,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2007. aasta 30. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 498,198 eurot untsi kohta

USD / EUR: 1,3318

JPY / EUR: 157,32

SDRid: 1,1343 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 181 399 −273 5 676
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 655 −18 −1 048
2.1 Nõuded RVFle 9 776 −6 −77
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 879 −12 −971
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 212 514 −206
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 736 −200 −9
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 736 −200 −9
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 433 565 11 566 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 283 500 1 501 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 001 10 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 64 64 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 759 383 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 88 942 873 −26
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 283 −8 −26
9 Muud varad 225 053 150 2 600
Varad kokku 1 162 604 12 984 6 964
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 613 605 5 297 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 181 014 2 201 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 179 754 1 307 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 1 103 1 056 0
2.3 Tähtajalised hoiused 155 −163 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 106 −8 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 823 3 819 0
5.1 Valitsussektor 57 136 3 701 0
5.2 Muud kohustused 8 687 118 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 774 425 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 158 5 −4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 458 422 −197
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 458 422 −197
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0 −33
10 Muud kohustused 71 110 523 3 667
11 Ümberhindluskontod 125 521 0 3 531
12 Kapital ja reservid 67 457 300 0
Kohustused kokku 1 162 604 12 984 6 964

Kontaktandmed