Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 martie 2007

20 martie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 martie 2007, scăderea de 256 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a fost rezultatul vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la valoarea de 145,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 0,9 miliarde EUR, până la 87,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a diminuat cu 0,6 miliarde EUR, până la nivelul de 609,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au scăzut cu 6,6 miliarde EUR, până la 37,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 8,3 miliarde EUR, până la 411,1 miliarde EUR. Miercuri, 14 martie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 280 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 271,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), iar apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a situat, şi în acest caz, la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 3,2 miliarde EUR, până la 181,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 185 −256
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 244 −1 381
2.1 Creanţe asupra FMI 9 894 −88
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 350 −1 293
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 742 602
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 495 11
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 495 11
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 411 503 −8 498
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 271 501 −8 500
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 140 000 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 1
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 482 −137
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 87 663 873
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 317 0
9 Alte active 223 366 −1 043
Total active 1 129 997 −9 829
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 609 192 −586
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 182 225 3 070
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 181 869 3 221
2.2 Facilitatea de depozit 33 −41
2.3 Depozite pe termen fix 323 −110
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 111 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 45 701 −6 622
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 37 196 −6 593
5.2 Alte angajamente 8 505 −29
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 145 −245
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 156 −8
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 899 −1 028
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 899 −1 028
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 67 721 −4 431
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 67 246 19
Total pasive 1 129 997 −9 829

Contacte media