Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. március 16.

2007. március 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. március 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 256 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 145,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,9 milliárd  euróval emelkedett, 87,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval csökkent, 609,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,6 milliárd euróval csökkent, 37,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 8,3 milliárd euróval csökkent, 411,1 milliárd euróra. 2007. március 14-én, szerdán lejárt egy 280 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 271,5 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,2 milliárd euróval nőtt, 181,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 185 −256
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 244 −1 381
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 894 −88
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 350 −1 293
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 742 602
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 495 11
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 495 11
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 411 503 −8 498
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 271 501 −8 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 140 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 482 −137
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 87 663 873
8 Euróban denominált államadósság 39 317 0
9 Egyéb eszközök 223 366 −1 043
Eszközök összesen 1 129 997 −9 829
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 609 192 −586
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 182 225 3 070
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 181 869 3 221
2.2 Betéti rendelkezésre állás 33 −41
2.3 Lekötött betétek 323 −110
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 111 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 45 701 −6 622
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 37 196 −6 593
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 505 −29
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 145 −245
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 156 −8
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 899 −1 028
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 899 −1 028
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 67 721 −4 431
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 67 246 19
Források összesen 1 129 997 −9 829

Médiakapcsolatok