Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.3.2007

20.3.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.3.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 256 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 145,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,9 miljardilla eurolla 87,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 609,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,6 miljardilla eurolla 37,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 8,3 miljardilla eurolla 411,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.3.2007 erääntyi 280 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 271,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja myös talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,2 miljardilla eurolla 181,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 185 −256
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 244 −1 381
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 894 −88
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 350 −1 293
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 742 602
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 495 11
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 495 11
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 411 503 −8 498
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 271 501 −8 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 140 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 482 −137
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 87 663 873
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 317 0
9 Muut saamiset 223 366 −1 043
Vastaavaa yhteensä 1 129 997 −9 829
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 609 192 −586
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 182 225 3 070
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 181 869 3 221
2.2 Talletusmahdollisuus 33 −41
2.3 Määräaikaistalletukset 323 −110
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 111 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 45 701 −6 622
5.1 Julkisyhteisöt 37 196 −6 593
5.2 Muut 8 505 −29
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 145 −245
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 156 −8
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 899 −1 028
8.1 Talletukset ja muut velat 11 899 −1 028
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 67 721 −4 431
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 67 246 19
Vastattavaa yhteensä 1 129 997 −9 829

Yhteyshenkilöt