Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 martie 2007

13 martie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 martie 2007, diminuarea de 9 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) a fost rezultatul vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 145,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 86,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) a crescut cu 1,3 miliarde EUR, până la nivelul de 609,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au scăzut cu 5,4 miliarde EUR, până la 43,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) s-a diminuat cu 9 miliarde EUR, până la 419,5 miliarde EUR. Miercuri, 7 martie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 289 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 280 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), iar apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de un nivel apropiat de zero în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o scădere de 4 miliarde EUR, până la 178,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 441 −9
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 141 625 −869
2.1 Creanţe asupra FMI 9 982 −22
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 643 −847
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 140 −22
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 484 −129
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 484 −129
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 420 001 −9 007
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 280 001 −8 998
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 140 000 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −9
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 619 797
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 86 790 291
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 317 0
9 Alte active 224 409 545
Total active 1 139 826 −8 403
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 609 778 1 301
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 179 155 −3 977
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 178 648 −3 965
2.2 Facilitatea de depozit 74 39
2.3 Depozite pe termen fix 433 −51
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 109 −25
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 52 323 −5 331
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 43 789 −5 424
5.2 Alte angajamente 8 534 93
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 390 294
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 164 1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 927 −969
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 927 −969
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 72 152 301
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 67 227 2
Total pasive 1 139 826 −8 403

Contacte media