Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. március 9.

2007. március 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. március 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 9 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 145,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 86,8 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval nőtt, 609,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,4 milliárd euróval csökkent, 43,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9 milliárd euróval csökkent, 419,5 milliárd euróra. 2007. március 7-én, szerdán lejárt egy 289 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 280 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti nulla értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4 milliárd euróval csökkent, 178,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 441 −9
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 141 625 −869
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 982 −22
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 643 −847
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 140 −22
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 484 −129
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 484 −129
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 420 001 −9 007
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 280 001 −8 998
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 140 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −9
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 619 797
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 86 790 291
8 Euróban denominált államadósság 39 317 0
9 Egyéb eszközök 224 409 545
Eszközök összesen 1 139 826 −8 403
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 609 778 1 301
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 179 155 −3 977
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 178 648 −3 965
2.2 Betéti rendelkezésre állás 74 39
2.3 Lekötött betétek 433 −51
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 109 −25
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 52 323 −5 331
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 43 789 −5 424
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 534 93
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 390 294
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 164 1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 927 −969
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 927 −969
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 72 152 301
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 67 227 2
Források összesen 1 139 826 −8 403

Médiakapcsolatok