Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.3.2007

13.3.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.3.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 9 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 145,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 86,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 609,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,4 miljardilla eurolla 43,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9 miljardilla eurolla 419,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.3.2007 erääntyi 289 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 280 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 4 miljardilla eurolla 178,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 441 −9
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 141 625 −869
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 982 −22
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 643 −847
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 140 −22
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 484 −129
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 484 −129
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 420 001 −9 007
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 280 001 −8 998
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 140 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −9
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 619 797
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 86 790 291
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 317 0
9 Muut saamiset 224 409 545
Vastaavaa yhteensä 1 139 826 −8 403
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 609 778 1 301
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 179 155 −3 977
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 178 648 −3 965
2.2 Talletusmahdollisuus 74 39
2.3 Määräaikaistalletukset 433 −51
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 109 −25
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 52 323 −5 331
5.1 Julkisyhteisöt 43 789 −5 424
5.2 Muut 8 534 93
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 390 294
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 164 1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 927 −969
8.1 Talletukset ja muut velat 12 927 −969
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 72 152 301
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 67 227 2
Vastattavaa yhteensä 1 139 826 −8 403

Yhteyshenkilöt