Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 martie 2007

6 martie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 martie 2007, diminuarea de 34 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) a fost rezultatul vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 145 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 0,6 miliard EUR, până la 86,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) a crescut cu 4,8 miliarde EUR, până la nivelul de 608,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au scăzut cu 11 miliarde EUR, până la 49,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) s-a diminuat cu 1,7 miliarde EUR, până la 428,5 miliarde EUR. Miercuri, 28 februarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 301,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 289 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 1 martie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 40 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), iar apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a situat de asemenea la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o majorare de 4,8 miliarde EUR, până la 182,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 450 −34
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 494 −797
2.1 Creanţe asupra FMI 10 004 −2
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 490 −795
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 162 732
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 613 1 509
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 15 613 1 509
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 429 008 −2 506
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 288 999 −12 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 140 000 9 999
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 9 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 822 −1 160
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 86 499 607
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 317 6
9 Alte active 223 864 −524
Total active 1 148 229 −2 167
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 608 477 4 847
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 183 132 4 003
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 182 613 4 810
2.2 Facilitatea de depozit 35 −459
2.3 Depozite pe termen fix 484 −348
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 134 0
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 57 654 −10 988
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 49 213 −10 965
5.2 Alte angajamente 8 441 −23
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 096 192
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 163 −127
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 896 262
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 896 262
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 71 851 −495
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 67 225 139
Total pasive 1 148 229 −2 167

Contacte media