Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. március 2.

2007. március 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. március 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 34 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 145 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval emelkedett, 86,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval nőtt, 608,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 11 milliárd euróval csökkent, 49,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 1,7 milliárd euróval csökkent, 428,5 milliárd euróra. 2007. február 28-án, szerdán lejárt egy 301,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 289 milliárd euro értékben. 2007. március 1-jén, csütörtökön lejárt egy 40 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,5 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,8 milliárd euróval nőtt, 182,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 450 −34
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 494 −797
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 004 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 490 −795
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 162 732
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 613 1 509
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 613 1 509
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 429 008 −2 506
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 288 999 −12 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 140 000 9 999
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 9 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 822 −1 160
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 86 499 607
8 Euróban denominált államadósság 39 317 6
9 Egyéb eszközök 223 864 −524
Eszközök összesen 1 148 229 −2 167
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 608 477 4 847
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 183 132 4 003
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 182 613 4 810
2.2 Betéti rendelkezésre állás 35 −459
2.3 Lekötött betétek 484 −348
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 134 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 57 654 −10 988
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 49 213 −10 965
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 441 −23
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 096 192
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 163 −127
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 896 262
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 896 262
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 71 851 −495
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 67 225 139
Források összesen 1 148 229 −2 167

Médiakapcsolatok