Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.3.2007

6.3.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.3.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 34 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 145 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 86,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 608,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 11 miljardilla eurolla 49,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 1,7 miljardilla eurolla 428,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.2.2007 erääntyi 301,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 289 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 1.3.2007 erääntyi 40 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja myös talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,8 miljardilla eurolla 182,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 450 −34
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 494 −797
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 004 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 490 −795
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 162 732
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 613 1 509
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 613 1 509
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 429 008 −2 506
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 288 999 −12 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 140 000 9 999
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 9 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 822 −1 160
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 86 499 607
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 317 6
9 Muut saamiset 223 864 −524
Vastaavaa yhteensä 1 148 229 −2 167
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 608 477 4 847
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 183 132 4 003
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 182 613 4 810
2.2 Talletusmahdollisuus 35 −459
2.3 Määräaikaistalletukset 484 −348
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 134 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 57 654 −10 988
5.1 Julkisyhteisöt 49 213 −10 965
5.2 Muut 8 441 −23
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 096 192
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 163 −127
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 896 262
8.1 Talletukset ja muut velat 13 896 262
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 71 851 −495
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 67 225 139
Vastattavaa yhteensä 1 148 229 −2 167

Yhteyshenkilöt