Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. märts 2007

6. märts 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. märtsil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 34 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 145 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 86,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,8 miljardi euro võrra 608,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 11 miljardi euro võrra 49,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 1,7 miljardi euro võrra 428,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. veebruaril 2007 möödus 301,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 289 miljardit eurot. Neljapäeval, 1. märtsil 2007 möödus 40 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,8 miljardi euro võrra 182,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 450 −34
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 494 −797
2.1 Nõuded RVFle 10 004 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 490 −795
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 162 732
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 613 1 509
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 613 1 509
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 429 008 −2 506
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 288 999 −12 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 140 000 9 999
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 9 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 822 −1 160
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 86 499 607
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 317 6
9 Muud varad 223 864 −524
Varad kokku 1 148 229 −2 167
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 608 477 4 847
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 183 132 4 003
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 182 613 4 810
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 35 −459
2.3 Tähtajalised hoiused 484 −348
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 134 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 57 654 −10 988
5.1 Valitsussektor 49 213 −10 965
5.2 Muud kohustused 8 441 −23
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 096 192
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 163 −127
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 896 262
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 896 262
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 71 851 −495
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 67 225 139
Kohustused kokku 1 148 229 −2 167

Kontaktandmed