Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 februarie 2007

27 februarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 februarie 2007, diminuarea de 37 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) a fost rezultatul vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede din aur efectuate de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 145,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 1 miliard EUR, până la 85,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a restrâns cu 1,7 miliarde EUR, până la nivelul de 603,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) s-au majorat cu 21,8 miliarde EUR, până la 60,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) a crescut cu 14,7 miliarde EUR, până la 430,2 miliarde EUR. Joi, 22 februarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 286,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 301,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), iar apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (faţă de nivelul apropiat de zero consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o scădere de 4,1 miliarde EUR, până la 177,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 484 −37
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 291 −1 113
2.1 Creanţe asupra FMI 10 006 1
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 285 −1 114
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 21 430 −560
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 104 −1 511
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 14 104 −1 511
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 431 514 15 014
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 301 500 15 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 130 001 0
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 13 13
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 982 1 413
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 85 892 1 012
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 311 0
9 Alte active 224 388 1 088
Total active 1 150 396 15 306
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 603 630 −1 708
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 179 129 −3 787
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 177 803 −4 113
2.2 Facilitatea de depozit 494 471
2.3 Depozite pe termen fix 832 −142
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 134 −3
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 68 642 21 768
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 60 178 21 818
5.2 Alte angajamente 8 464 −50
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 904 317
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 290 130
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 634 −1 660
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 634 −1 660
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 72 346 230
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 67 086 19
Total pasive 1 150 396 15 306

Contacte media