Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. február 23.

2007. február 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. február 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 37 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, valamint egy másik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 145,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1 milliárd  euróval emelkedett, 85,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval csökkent, 603,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 21,8 milliárd euróval nőtt, 60,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 14,7 milliárd euróval emelkedett, 430,2 milliárd euróra. 2007. február 22-én, csütörtökön lejárt egy 286,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 301.5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevétele 0,5 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,1 milliárd euróval csökkent, 177,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 484 −37
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 291 −1 113
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 006 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 285 −1 114
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 430 −560
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 104 −1 511
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 104 −1 511
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 431 514 15 014
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 301 500 15 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 130 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 13 13
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 982 1 413
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 85 892 1 012
8 Euróban denominált államadósság 39 311 0
9 Egyéb eszközök 224 388 1 088
Eszközök összesen 1 150 396 15 306
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 603 630 −1 708
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 179 129 −3 787
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 177 803 −4 113
2.2 Betéti rendelkezésre állás 494 471
2.3 Lekötött betétek 832 −142
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 134 −3
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 68 642 21 768
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 178 21 818
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 464 −50
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 17 904 317
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 290 130
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 634 −1 660
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 634 −1 660
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 72 346 230
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 67 086 19
Források összesen 1 150 396 15 306

Médiakapcsolatok