Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.2.2007

27.2.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.2.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 37 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 145,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1 miljardilla eurolla 85,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 1,7 miljardilla eurolla 603,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 21,8 miljardilla eurolla 60,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 14,7 miljardilla eurolla 430,2 miljardiin euroon. Torstaina 22.2.2007 erääntyi 286,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 301,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 4,1 miljardilla eurolla 177,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 484 −37
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 291 −1 113
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 006 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 285 −1 114
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 430 −560
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 104 −1 511
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 104 −1 511
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 431 514 15 014
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 301 500 15 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 130 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 13 13
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 982 1 413
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 85 892 1 012
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 311 0
9 Muut saamiset 224 388 1 088
Vastaavaa yhteensä 1 150 396 15 306
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 603 630 −1 708
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 179 129 −3 787
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 177 803 −4 113
2.2 Talletusmahdollisuus 494 471
2.3 Määräaikaistalletukset 832 −142
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 134 −3
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 68 642 21 768
5.1 Julkisyhteisöt 60 178 21 818
5.2 Muut 8 464 −50
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 904 317
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 290 130
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 634 −1 660
8.1 Talletukset ja muut velat 13 634 −1 660
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 72 346 230
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 67 086 19
Vastattavaa yhteensä 1 150 396 15 306

Yhteyshenkilöt