Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. veebruar 2007

27. veebruar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. veebruaril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 37 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 145,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1 miljardi euro võrra 85,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 603,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 21,8 miljardi euro võrra 60,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 14,7 miljardi euro võrra 430,2 miljardi euroni. Neljapäeval, 22. veebruaril 2007 möödus 286,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 301,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal hoiustamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,1 miljardi euro võrra 177,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 484 −37
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 291 −1 113
2.1 Nõuded RVFle 10 006 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 285 −1 114
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 430 −560
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 104 −1 511
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 104 −1 511
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 431 514 15 014
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 301 500 15 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 130 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 13 13
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 982 1 413
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 85 892 1 012
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 311 0
9 Muud varad 224 388 1 088
Varad kokku 1 150 396 15 306
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 603 630 −1 708
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 179 129 −3 787
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 177 803 −4 113
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 494 471
2.3 Tähtajalised hoiused 832 −142
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 134 −3
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 68 642 21 768
5.1 Valitsussektor 60 178 21 818
5.2 Muud kohustused 8 464 −50
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 17 904 317
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 290 130
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 634 −1 660
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 634 −1 660
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 72 346 230
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 67 086 19
Kohustused kokku 1 150 396 15 306

Kontaktandmed