Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 februarie 2007

20 februarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 februarie 2007, diminuarea de 90 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) a fost rezultatul vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o creştere de 0,5 miliarde EUR, până la valoarea de 145,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 1,5 miliarde EUR, până la 84,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a restrâns cu 0,7 miliarde EUR, până la nivelul de 605,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) s-au majorat cu 0,6 miliarde EUR, până la 38,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) a crescut cu 7,1 miliarde EUR, până la 415,5 miliarde EUR. Miercuri, 14 februarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 279,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 286,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) şi la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a situat la un nivel apropiat de zero, similar celui înregistrat în săptămâna anterioară.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o majorare de 9,2 miliarde EUR, până la 181,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 521 −90
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 404 246
2.1 Creanţe asupra FMI 10 005 −38
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 399 284
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 21 990 −946
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 615 2 185
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 15 615 2 185
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 416 500 6 995
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 286 499 6 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 130 001 0
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −4
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 569 54
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 84 880 1 497
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 311 0
9 Alte active 223 300 −2 047
Total active 1 135 090 7 894
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 605 338 −680
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 182 916 9 133
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 181 916 9 245
2.2 Facilitatea de depozit 23 −11
2.3 Depozite pe termen fix 974 −103
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 137 21
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 46 874 563
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 38 360 613
5.2 Alte angajamente 8 514 −50
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 587 412
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 160 0
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 294 −1 195
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 294 −1 195
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 72 116 −503
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 67 067 143
Total pasive 1 135 090 7 894

Contacte media