Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. február 16.

2007. február 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. február 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 90 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval nőtt, 145,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,5 milliárd  euróval emelkedett, 84,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval csökkent, 605,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 0,6 milliárd euróval nőtt, 38,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 7,1 milliárd euróval emelkedett, 415,5 milliárd euróra. 2007. február 14-én, szerdán lejárt egy 279,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 286,5 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,2 milliárd euróval nőtt, 181,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 521 −90
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 404 246
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 005 −38
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 399 284
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 990 −946
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 615 2 185
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 615 2 185
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 416 500 6 995
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 286 499 6 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 130 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −4
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 569 54
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 84 880 1 497
8 Euróban denominált államadósság 39 311 0
9 Egyéb eszközök 223 300 −2 047
Eszközök összesen 1 135 090 7 894
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 605 338 −680
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 182 916 9 133
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 181 916 9 245
2.2 Betéti rendelkezésre állás 23 −11
2.3 Lekötött betétek 974 −103
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 137 21
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 46 874 563
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 38 360 613
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 514 −50
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 17 587 412
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 160 0
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 294 −1 195
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 294 −1 195
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 72 116 −503
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 67 067 143
Források összesen 1 135 090 7 894

Médiakapcsolatok