Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.2.2007

20.2.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.2.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 90 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 145,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,5 miljardilla eurolla 84,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 0,7 miljardilla eurolla 605,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,6 miljardilla eurolla 38,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 7,1 miljardilla eurolla 415,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.2.2007 erääntyi 279,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 286,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 9,2 miljardilla eurolla 181,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 521 −90
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 404 246
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 005 −38
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 399 284
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 990 −946
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 615 2 185
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 615 2 185
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 416 500 6 995
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 286 499 6 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 130 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −4
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 569 54
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 84 880 1 497
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 311 0
9 Muut saamiset 223 300 −2 047
Vastaavaa yhteensä 1 135 090 7 894
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 605 338 −680
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 182 916 9 133
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 181 916 9 245
2.2 Talletusmahdollisuus 23 −11
2.3 Määräaikaistalletukset 974 −103
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 137 21
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 46 874 563
5.1 Julkisyhteisöt 38 360 613
5.2 Muut 8 514 −50
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 587 412
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 160 0
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 294 −1 195
8.1 Talletukset ja muut velat 15 294 −1 195
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 72 116 −503
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 67 067 143
Vastattavaa yhteensä 1 135 090 7 894

Yhteyshenkilöt