Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2007 şi Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 ianuarie 2007

9 ianuarie 2007

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2007

După cum a anunţat săptămâna trecută, BCE publică situaţia financiară consolidată de deschidere la nivelul Eurosistemului aferentă datei de 1 ianuarie 2007, inclusiv bilanţul contabil al Băncii Sloveniei (Banka Slovenije), care a aderat la Eurosistem la aceeaşi dată, concomitent cu situaţia financiară consolidată săptămânală la 5 ianuarie 2007. Poziţiile care au fost anterior exprimate în tolari sloveni au fost transferate de la poziţiile „exprimate în valută” la poziţiile „exprimate în euro”. Operaţiunile şi soldurile conturilor deţinute de rezidenţii din Slovenia au fost transferate de la poziţiile „în afara zonei euro” la poziţiile „zona euro”. Totodată, capital şi rezerve (poziţia 12 din pasiv) s-a majorat faţă de situaţia financiară consolidată săptămânală la 29 decembrie 2006, sub influenţa aderării Băncii Sloveniei la Eurosistem, a contribuţiilor vărsate la capitalul BCE de băncile centrale naţionale ale României şi Bulgariei ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007[1] şi a ajustărilor la sfârşit de an efectuate de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Active (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 846
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 113
  2.1 Creanţe asupra FMI 10 695
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 417
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 025
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 12 980
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 12 980
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 450 540
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 330 452
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 120 000
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 88
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 619
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 80 075
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 359
9 Alte active 217 970
Total active 1 157 527
Pasive (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 629 637
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 177 476
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 173 870
  2.2 Facilitatea de depozit 964
  2.3 Depozite pe termen fix 2 640
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 78
4 Certificate de debit emise 135
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 53 714
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 502
  5.2 Alte angajamente 8 212
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 16 629
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 162
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 621
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 621
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611
10 Alte pasive 73 080
11 Conturi de reevaluare 121 990
12 Capital şi rezerve 66 394
Total pasive 1 157 527

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 ianuarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 ianuarie 2007, scăderea de 25 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a rămas practic nemodificată la valoarea de 148,8 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ) au crescut cu 0,6 miliarde EUR, până la 80,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a redus cu 10,4 miliarde EUR, până la nivelul de 619,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) s-au majorat cu 7,5 miliarde EUR, până la 53 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) a sporit cu 1,4 miliarde EUR, până la 448,2 miliarde EUR. Joi, 4 ianuarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 330,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 330,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (comparativ cu 0,1 miliarde EUR în situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 1 miliard EUR în situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o creştere de 4,8 miliarde EUR, până la 178,7 miliarde EUR.[1] Pentru informaţii suplimentare, a se vedea comunicatul de presă al BCE din 2 ianuarie 2007, intitulat „Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE – extinderea UE şi a Eurosistemului”.

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 ianuarie 2007

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 821 −25
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 021 908
  2.1 Creanţe asupra FMI 10 686 −9
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 334 917
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 448 −1 577
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 12 419 −561
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 12 419 −561
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 450 501 −39
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 330 499 47
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 120 000 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 −86
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 885 266
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 80 723 648
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 359 0
9 Alte active 215 239 −2 731
Total active 1 154 416 −3 111
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 619 263 −10 374
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 180 865 3 389
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 178 700 4 830
  2.2 Facilitatea de depozit 69 −895
  2.3 Depozite pe termen fix 2 096 −544
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 133 55
4 Certificate de debit emise 95 −40
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 61 338 7 624
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 52 995 7 493
  5.2 Alte angajamente 8 343 131
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 16 098 −531
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 160 −2
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 937 −684
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 937 −684
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 70 531 −2 549
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 66 395 1
Total pasive 1 154 416 −3 111

Contacte media