Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása, 2007. január 1. és az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. január 5.

2007. január 9.

Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása, 2007. január 1.

Mint a múlt héten bejelentettük, az EKB az eurorendszerhez 2007. január 1-jén csatlakozott Banka Slovenije mérlegadatait is magában foglaló összevont nyitó pénzügyi kimutatást közöl az eurorendszerről a 2007. január 1-ji állapot szerint, valamint összevont heti pénzügyi kimutatást a 2007. január 5-i állapot szerint. Az előzőleg szlovén tolarban denominált tételeket a „devizában denominált” tételek közül az „euróban denominált” tételek közé, a szlovén rezidensek tranzakcióit és számlaegyenlegeit pedig az „euroövezeten kívüli” mérlegtételekből az „euroövezetbeli” tételek közé vezettük át. A saját tőke értéke (forrásoldal, 12. tétel) a 2006. december 29-i állapot szerinti összevont heti pénzügyi kimutatáshoz képest megemelkedett, aminek hátterében a következő fejlemények hatása áll: a Banka Slovenije csatlakozott az eurorendszerhez; Bulgária, illetve Románia nemzeti központi bankja a tagállamok 2007. január 1-ji európai uniós csatlakozásával párhuzamosan befizette az EKB tőkéjéhez való hozzájárulását[1]; az eurorendszer egy másik nemzeti központi bankja év végi módosításokat eszközölt.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 846
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 113
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 695
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 417
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 025
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 12 980
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 12 980
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 450 540
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 330 452
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 120 000
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 88
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 619
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 80 075
8 Euróban denominált államadósság 39 359
9 Egyéb eszközök 217 970
Eszközök összesen 1 157 527
Források (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 629 637
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 177 476
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 173 870
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 964
  2.3 Lekötött betétek 2 640
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 78
4 Kibocsátott adósságpapírok 135
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 53 714
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 502
  5.2 Egyéb kötelezettségek 8 212
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 16 629
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 162
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 621
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 621
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611
10 Egyéb kötelezettségek 73 080
11 Átértékelési számlák 121 990
12 Saját tőke 66 394
Források összesen 1 157 527

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. január 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. január 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 25 millió  eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 148,8 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd  euróval emelkedett, 80,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 10,4 milliárd euróval csökkent, 619,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 7,5 milliárd euróval nőtt, 53 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1,4 milliárd euróval emelkedett, 448,2 milliárd euróra. 2007. január 4-én, csütörtökön lejárt egy irányadó refinanszírozási művelet 330,5 milliárd euro értékben, és újabb kihelyezésre került sor, 330,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az eurorendszer előző heti, összevont, nyitó pénzügyi kimutatása szerinti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti összevont, nyitó pénzügyi kimutatás szerinti 1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,8 milliárd euróval nőtt, 178,7 milliárd euróra.[1] További részletek az EKB 2007. január 2-i, „Az EKB tőkéjének tőkejegyzési kulcsa – Az Európai Unió és az eurorendszer bővítése” című sajtóközleményében olvashatók.

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. január 5.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 821 −25
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 021 908
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 686 −9
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 334 917
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 448 −1 577
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 12 419 −561
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 12 419 −561
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 450 501 −39
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 330 499 47
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 120 000 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −86
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 885 266
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 80 723 648
8 Euróban denominált államadósság 39 359 0
9 Egyéb eszközök 215 239 −2 731
Eszközök összesen 1 154 416 −3 111
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 619 263 −10 374
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 180 865 3 389
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 178 700 4 830
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 69 −895
  2.3 Lekötött betétek 2 096 −544
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 133 55
4 Kibocsátott adósságpapírok 95 −40
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 61 338 7 624
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 52 995 7 493
  5.2 Egyéb kötelezettségek 8 343 131
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 16 098 −531
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 160 −2
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 937 −684
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 937 −684
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 70 531 −2 549
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 66 395 1
Források összesen 1 154 416 −3 111

Médiakapcsolatok