Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2007 sekä eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.1.2007

9.1.2007

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2007

Kuten viime viikolla ilmoitettiin, EKP julkaisee konsolidoidun viikkotaseen 5.1.2007 yhteydessä eurojärjestelmän konsolidoidun avaustaseen 1.1.2007, jossa ovat mukana Slovenian keskuspankin taseluvut. Slovenian keskuspankista tuli osa eurojärjestelmää 1.1.2007. Aiemmin Slovenian tolarin määräiset erät on siirretty ”valuuttamääräisistä” eristä ”euromääräisiin” eriin. Sloveniassa sijaitseviin osapuoliin kohdistuvat liiketoimet ja tilien saldot on siirretty ”euroalueen ulkopuolisista” eristä ”euroalueen” eriin. Lisäksi erä Pääoma ja rahastot (vastattavien erä 12) on nyt suurempi kuin konsolidoidussa viikkotaseessa 29.12.2006, sillä Slovenian keskuspankki on tullut osaksi eurojärjestelmää, Bulgarian ja Romanian kansalliset keskuspankit ovat maksaneet määrätyn osan EKP:n pääomasta maiden liityttyä Euroopan unioniin 1.1.2007[1] ja eräs muu eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki on tehnyt vuoden lopun arvostusmuutoksia.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 846
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 113
  2.1 Saamiset IMF:ltä 10 695
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 417
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 025
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 980
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 980
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 450 540
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 330 452
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 120 000
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 88
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 619
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 80 075
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 359
9 Muut saamiset 217 970
Vastaavaa yhteensä 1 157 527
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 629 637
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 177 476
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 173 870
  2.2 Talletusmahdollisuus 964
  2.3 Määräaikaistalletukset 2 640
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 78
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 135
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 53 714
  5.1 Julkisyhteisöt 45 502
  5.2 Muut 8 212
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 629
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 162
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 621
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 621
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611
10 Muut velat 73 080
11 Arvonmuutostilit 121 990
12 Pääoma ja rahastot 66 394
Vastattavaa yhteensä 1 157 527

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.1.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.1.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 25 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 148,8 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 80,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 10,4 miljardilla eurolla 619,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7,5 miljardilla eurolla 53 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 448,2 miljardiin euroon. Torstaina 4.1.2007 erääntyi 330,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 330,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (eurojärjestelmän konsolidoidussa avaustaseessa 0,1 miljardia euroa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (eurojärjestelmän konsolidoidussa avaustaseessa 1 miljardi euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,8 miljardilla eurolla 178,7 miljardiin euroon.[1] Lisätietoja saa EKP:n 2.1.2007 julkaisemasta lehdistötiedotteesta ”EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste – EU:n ja eurojärjestelmän laajentuminen”.

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.1.2007

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 821 −25
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 021 908
  2.1 Saamiset IMF:ltä 10 686 −9
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 334 917
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 448 −1 577
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 419 −561
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 419 −561
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 450 501 −39
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 330 499 47
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 120 000 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −86
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 885 266
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 80 723 648
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 359 0
9 Muut saamiset 215 239 −2 731
Vastaavaa yhteensä 1 154 416 −3 111
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 619 263 −10 374
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 180 865 3 389
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 178 700 4 830
  2.2 Talletusmahdollisuus 69 −895
  2.3 Määräaikaistalletukset 2 096 −544
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 133 55
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 95 −40
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 61 338 7 624
  5.1 Julkisyhteisöt 52 995 7 493
  5.2 Muut 8 343 131
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 098 −531
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 160 −2
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 937 −684
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 937 −684
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 70 531 −2 549
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 66 395 1
Vastattavaa yhteensä 1 154 416 −3 111

Yhteyshenkilöt