Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2007 Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. jaanuar 2007

9. jaanuar 2007

Eurosüsteemi 2007. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2007

Nagu eelmisel nädalal teatati, avaldab EKP eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande seisuga 5. jaanuar 2007 koos 2007. aasta esimese konsolideeritud finantsaruandega seisuga 1. jaanuar, mis hõlmab Sloveenia keskpanga (Banka Slovenije) bilansiandmeid. Sloveenia keskpank liitus eurosüsteemiga 1. jaanuaril 2007. Varem Sloveenia tolarites nomineeritud kirjed on kantud kirjest „nomineeritud välisvääringus” üle kirjesse „nomineeritud eurodes”. Sloveenia residentide tehingud ja kontode jäägid on kantud „euroalavälistest” bilansikirjetest üle „euroala” kirjetesse. Võrreldes konsolideeritud finantsaruandega seisuga 29. detsember 2006, on suurenenud kapital ja reservid (kohustuste kirje 12), mis kajastab Sloveenia keskpanga liitumist eurosüsteemiga, Bulgaaria keskpanga ja Rumeenia keskpanga sissemakset EKP kapitali Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisel Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007[1]ning ühe eurosüsteemi keskpanga tehtud kohandusi 2006. aasta lõpus.

Varad (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 176 846
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 143 113
  2.1 Nõuded RVFle 10 695
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 417
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 025
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 980
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 980
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 450 540
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 330 452
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 120 000
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 88
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 619
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 80 075
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 359
9 Muud varad 217 970
Varad kokku 1 157 527
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 629 637
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 177 476
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 173 870
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 964
  2.3 Tähtajalised hoiused 2 640
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 78
4 Emiteeritud võlakirjad 135
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 53 714
  5.1 Valitsussektor 45 502
  5.2 Muud kohustused 8 212
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 16 629
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 162
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 621
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 621
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 5 611
10 Muud kohustused 73 080
11 Ümberhindluskontod 121 990
12 Kapital ja reservid 66 394
Kohustused kokku 1 157 527

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. jaanuar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. jaanuaril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 25 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 148,8 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 80,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 10,4 miljardi euro võrra 619,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 7,5 miljardi euro võrra 53 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1,4 miljardi euro võrra 448,2 miljardi euroni. Neljapäeval, 4. jaanuaril 2007 möödus 330,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 330,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eurosüsteemi 2007. aasta esimeses konsolideeritud finantsaruandes) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1 miljardi euroga eurosüsteemi 2007. aasta esimeses konsolideeritud finantsaruandes).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,8 miljardi euro võrra 178,7 miljardi euroni.[1] Täpsemat teavet saab EKP 2. jaanuari 2007. aasta pressiteatest „EKP kapitali märkimise alused – Euroopa Liidu ja eurosüsteemi laienemine”.

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. jaanuar 2007

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 176 821 −25
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 144 021 908
  2.1 Nõuded RVFle 10 686 −9
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 334 917
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 448 −1 577
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 419 −561
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 419 −561
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 450 501 −39
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 330 499 47
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 120 000 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −86
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 885 266
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 80 723 648
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 359 0
9 Muud varad 215 239 −2 731
Varad kokku 1 154 416 −3 111
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 619 263 −10 374
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 180 865 3 389
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 178 700 4 830
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 69 −895
  2.3 Tähtajalised hoiused 2 096 −544
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 133 55
4 Emiteeritud võlakirjad 95 −40
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 61 338 7 624
  5.1 Valitsussektor 52 995 7 493
  5.2 Muud kohustused 8 343 131
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 16 098 −531
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 160 −2
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 937 −684
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 937 −684
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 5 611 0
10 Muud kohustused 70 531 −2 549
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 66 395 1
Kohustused kokku 1 154 416 −3 111

Kontaktandmed