Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2006. december 29.

2007. január 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2006. december 29-ével záródó héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2,8 milliárd eurós növekedése elsősorban a negyedéves átértékelési kiigazításokat türközte. A heti egyéb mozgások eredményeként 36 millió eurós nettó állománynövekedés alakult ki. Ennek oka elsősorban az volt, hogy az eurorendszer egyik központi bankja aranyérmekészletét kisebb aranytartalmú aranyrúddá finomította, aminek következtében átvezetésre volt szükség ezen eszközoldali tétel és az egyéb eszközök (eszközoldal 9. tétel) között. Az átvezetés több mint ellensúlyozta az eurorendszer egy másik központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott 19 millió eurónak megfelelő aranyeladást.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) elsősorban a követelések és kötelezettségek negyedéves átértékelésének következtében 4,8 milliárd euróval nőtt, 147,4 milliárd euróra. A vizsgált időszakban az ügyfél- és portfólióügyletek 0,1 milliárd eurós csökkenést eredményeztek.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval csökkent, 77,6 milliárd euróra, részben a tranzakciók, részben az átértékelési kiigazítások miatt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval nőtt, 628,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 13 milliárd euróval nőtt, 45,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8,5 milliárd euróval emelkedett, 450 milliárd euróra. 2006. december 28-án, csütörtökön lejárt egy 321,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 330,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti szintén csaknem nulla értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,7 milliárd euróval csökkent, 173,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer eszközeinek és kötelezettségeinek év végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően az eurorendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén átértékelik az érvényes piaci árfolyamok alapján. Az átértékelés egyes mérlegtételekre gyakorolt nettó hatása a 2006. december 29-i állapot szerint a „Különbség az előző héthez képest átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 482,688 EUR/finom uncia

USD: 1,3170 USD/EUR

JPY: 156,93 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok (SDR): 1,1416 EUR/SDR

Az eurorendszer 2007-es nyitó pénzügyi kimutatása a Banka Slovenijét is beleértve

2007. január 1-jén a Banka Slovenije csatlakozott az eurorendszerhez. Az EKB ennek megfelelően 2007. január 9-én az eurorendszer következő összevont heti pénzügyi kimutatásával egy időben 2007. január 1-jei állapot szerinti konszolidált nyitó pénzügyi kimutatást tesz közzé.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 768 36 2 717
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 291 −6 −4 669
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 658 −44 −285
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 633 38 −4 384
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 402 1 096 −559
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 11 967 422 −5
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 11 967 422 −5
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 450 540 9 042 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 330 452 8 954 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 120 000 0 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 88 88 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 11 360 563 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 77 614 −186 −184
8 Euróban denominált államadósság 39 359 −527 −26
9 Egyéb eszközök 217 679 197 748
Eszközök összesen 1 150 980 10 636 −1 977
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 628 238 227 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 174 051 −3 175 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 173 482 −3 714 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 567 538 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 65 −22 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 53 354 12 844 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 165 13 012 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 189 −168 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 16 614 −334 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 89 3 −2
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 621 1 182 −417
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 621 1 182 −417
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 582 0 −119
10 Egyéb kötelezettségek 73 788 −64 291
11 Átértékelési számlák 121 991 0 −1 730
12 Saját tőke 64 587 −25 0
Források összesen 1 150 980 10 636 −1 977

Médiakapcsolatok