Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29.detsember 2006

4. jaanuar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

29. detsembril 2006 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2,8 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused. Nädala jooksul tehtud teiste tehingute tulemusel suurenes nimetatud nõuete netomaht 36 miljoni euro võrra, mis tulenes peamiselt sellest, et üks eurosüsteemi keskpank töötles madalama puhta kulla sisaldusega kuldmündid ümber puhta kulla kangideks. See omakorda tingis muudatuse kulla ja kullaga seotud nõuete ning teiste varade (varade kirje 9) kirjes. Muutus kirjetes tasakaalustas teise eurosüsteemi keskpanga sooritatud kullamüügi väärtusega 19 miljonit eurot (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes peamiselt varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindluse tulemusel 4,8 miljardi euro võrra 147,4 miljardi euroni. Kliendi- ja portfellitehingute tulemusel vähenes netopositsioon 0,1 miljardi euro võrra.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes tehingute ja ümberhindlusega seotud kohanduste tõttu 0,4 miljardi euro võrra 77,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,2 miljardi euro võrra 628,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13 miljardi euro võrra 45,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,5 miljardi euro võrra 450 miljardi euroni. Neljapäeval, 28. detsembril 2006 möödus 321,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 330,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal kumbagi praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,7 miljardi euro võrra 173,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste aastalõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 29. detsembri 2006. aasta seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb ümberhindlustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 482,688 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,3170

JPY/EUR: 156,93

SDR: 1,1416 EUR / SDR

Eurosüsteemi 2007. aasta esimene finantsaruanne, mis hõlmab Sloveenia keskpanka

Sloveenia keskpank (Banka Slovenije) liitus eurosüsteemiga 1. jaanuaril 2007. Seetõttu avaldab EKP eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande seisuga 1. jaanuar 2007 koos järgmise konsolideeritud finantsaruandega 9. jaanuaril 2007.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) ümberhindlustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 768 36 2 717
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 291 −6 −4 669
2.1 Nõuded RVFle 10 658 −44 −285
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 633 38 −4 384
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 402 1 096 −559
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 11 967 422 −5
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 967 422 −5
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 450 540 9 042 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 330 452 8 954 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 120 000 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 88 88 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 11 360 563 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 77 614 −186 −184
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 359 −527 −26
9 Muud varad 217 679 197 748
Varad kokku 1 150 980 10 636 −1 977
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) ümberhindlustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 628 238 227 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 174 051 −3 175 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 173 482 −3 714 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 567 538 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 65 −22 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 53 354 12 844 0
5.1 Valitsussektor 45 165 13 012 0
5.2 Muud kohustused 8 189 −168 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 16 614 −334 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 89 3 −2
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 621 1 182 −417
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 621 1 182 −417
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 582 0 −119
10 Muud kohustused 73 788 −64 291
11 Ümberhindluskontod 121 991 0 −1 730
12 Kapital ja reservid 64 587 −25 0
Kohustused kokku 1 150 980 10 636 −1 977
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid