Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2006 m. sausio 20 d.

2006 m. sausio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2006 m. sausio 20 d., Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 161,1 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 93,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 549,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,5 mlrd. eurų – iki 60,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15 mlrd. eurų – iki 414,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2006 m. sausio 18 d., baigėsi 309 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 324 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (taip pat beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 155,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 163 797 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 702 520
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 309 −455
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 393 975
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 907 747
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 447 213
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 447 213
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 414 105 14 990
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 324 000 15 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 017 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 73 −27
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 15 15
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 880 −205
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 749 505
8 Valdžios skola eurais 40 113 0
9 Kitas turtas 146 480 1 152
Visas turtas 1 051 180 17 922
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 549 377 −4 469
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 155 942 3 128
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 155 926 3 151
2.2 Indėlių galimybė 5 −33
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 155 −52
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 68 107 17 703
5.1 Valdžiai 60 345 17 501
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 762 202
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 12 687 235
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 290 −44
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 335 1 337
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 335 1 337
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 920 0
10 Kiti įsipareigojimai 67 920 −837
11 Perkainojimo sąskaitos 119 113 0
12 Kapitalas ir rezervai 59 334 921
Visi įsipareigojimai 1 051 180 17 922