Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2006. január 20.

2006. január 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2006. január 20-ával záruló héten az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 161,1 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,5 milliárd euróval emelkedett, 93,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,5 milliárd euróval csökkent, 549,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 17,5 milliárd euróval nőtt, 60,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 15 milliárd euróval emelkedett, 414,1 milliárd euróra. 2006. január 18-án, szerdán lejárt egy 309 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 324 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5. tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (az előző héttel megközelítőleg azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele gyakorlatilag zérus volt (szintén az előző héttel megközelítőleg azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,2 milliárd euróval nőtt, 155,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 163 797 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 156 702 520
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 309 −455
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 393 975
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 907 747
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 447 213
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 447 213
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 414 105 14 990
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 324 000 15 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 017 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 73 −27
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 15 15
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 880 −205
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 749 505
8 Euróban denominált államadósság 40 113 0
9 Egyéb eszközök 146 480 1 152
Eszközök összesen 1 051 180 17 922
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 549 377 −4 469
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 155 942 3 128
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 155 926 3 151
2.2 Betéti rendelkezésre állás 5 −33
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 155 −52
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 68 107 17 703
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 345 17 501
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 762 202
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 12 687 235
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 290 −44
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 335 1 337
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 335 1 337
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 920 0
10 Egyéb kötelezettségek 67 920 −837
11 Átértékelési számlák 119 113 0
12 Saját tőke 59 334 921
Források összesen 1 051 180 17 922