Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.1.2006

24.1.2006

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.1.2006 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 161,1 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,5 miljardilla eurolla 93,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 4,5 miljardilla eurolla 549,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 17,5 miljardilla eurolla 60,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 15 miljardilla eurolla 414,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.1.2006 erääntyi 309 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 324 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (myös lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,2 miljardilla eurolla 155,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 163 797 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 156 702 520
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 309 −455
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 393 975
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 907 747
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 447 213
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 447 213
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 414 105 14 990
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 324 000 15 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 017 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 73 −27
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 15 15
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 880 −205
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 749 505
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 113 0
9 Muut saamiset 146 480 1 152
Vastaavaa yhteensä 1 051 180 17 922
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 549 377 −4 469
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 155 942 3 128
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 155 926 3 151
2.2 Talletusmahdollisuus 5 −33
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 155 −52
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 68 107 17 703
5.1 Julkisyhteisöt 60 345 17 501
5.2 Muut 7 762 202
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 687 235
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 290 −44
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 335 1 337
8.1 Talletukset ja muut velat 12 335 1 337
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 920 0
10 Muut velat 67 920 −837
11 Arvonmuutostilit 119 113 0
12 Pääoma ja rahastot 59 334 921
Vastattavaa yhteensä 1 051 180 17 922