Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. jaanuar 2006

24. jaanuar 2006

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

20. jaanuaril 2006 lõppenud nädalal püsis eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) peaaegu muutumatuna 161,1 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,5 miljardi euro võrra 93,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,5 miljardi euro võrra 549,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 17,5 miljardi euro võrra 60,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 15 miljardi euro võrra 414,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. jaanuaril 2006 möödus 309 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 324 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,2 miljardi euro võrra 155,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 163 797 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 156 702 520
2.1 Nõuded RVFle 13 309 −455
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 393 975
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 907 747
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 447 213
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 447 213
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 414 105 14 990
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 324 000 15 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 017 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 73 −27
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 15 15
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 880 −205
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 749 505
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 113 0
9 Muud varad 146 480 1 152
Varad kokku 1 051 180 17 922
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 549 377 −4 469
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 155 942 3 128
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 155 926 3 151
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 5 −33
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 155 −52
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 68 107 17 703
5.1 Valitsussektor 60 345 17 501
5.2 Muud kohustused 7 762 202
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 12 687 235
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 290 −44
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 335 1 337
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 335 1 337
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 920 0
10 Muud kohustused 67 920 −837
11 Ümberhindluskontod 119 113 0
12 Kapital ja reservid 59 334 921
Kohustused kokku 1 051 180 17 922