Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. lednu 2006

24. ledna 2006

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. ledna 2006 zůstal čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) prakticky beze změny na úrovni 161,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 93,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4,5 mld. EUR na 549,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 17,5 mld. EUR na 60,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 15 mld. EUR na 414,1 mld. EUR. Ve středu 18. ledna 2006 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 309 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 324 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (přibližně stejně jako během předchozího týdne), vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala obdobně jako v předchozím týdnu prakticky nevyužita.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,2 mld. EUR na 155,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 163 797 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 156 702 520
2.1 Pohledávky za MMF 13 309 −455
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 393 975
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 907 747
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 447 213
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 447 213
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 414 105 14 990
5.1 Hlavní refinanční operace 324 000 15 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 017 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 73 −27
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 15 15
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 880 −205
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 749 505
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 113 0
9 Ostatní aktiva 146 480 1 152
Aktiva celkem 1 051 180 17 922
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 549 377 −4 469
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 155 942 3 128
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 155 926 3 151
2.2 Vkladová facilita 5 −33
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 155 −52
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 68 107 17 703
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 345 17 501
5.2 Ostatní závazky 7 762 202
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 12 687 235
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 290 −44
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 335 1 337
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 335 1 337
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 920 0
10 Ostatní pasiva 67 920 −837
11 Účty přecenění 119 113 0
12 Kapitál a rezervní fondy 59 334 921
Pasiva celkem 1 051 180 17 922