Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. november 25.

2005. november 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. november 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 149 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 164,4 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval csökkent, 92,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval nőtt, 538,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) összege 22,1 milliárd euróval nőtt, 62,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 17,5 milliárd euróval emelkedett, 401 milliárd euróra. 2005. november 23-án, szerdán lejárt egy 293,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 311 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző héttel, amikor értéke csaknem zérus volt).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 4,7 milliárd euróval csökkent, 153,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 148 659 −149
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 707 −83
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 075 −134
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 632 51
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 234 136
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 099 −146
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 099 −146
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 401 048 17 544
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 311 000 17 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 45 43
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 460 −193
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 92 622 −189
8 Euróban denominált államadósság 40 758 0
9 Egyéb eszközök 141 652 1 170
Eszközök összesen 1 017 239 18 090
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 538 179 528
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 153 531 −4 682
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 153 467 −4 735
2.2 Betéti rendelkezésre állás 63 52
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 242 39
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 70 164 21 995
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 62 573 22 064
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 591 −69
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 11 383 64
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 315 15
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 317 11
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 317 11
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 66 057 118
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 417 2
Források összesen 1 017 239 18 090

Médiakapcsolatok