Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.11.2005

29.11.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.11.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 149 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 164,4 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 92,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 538,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 22,1 miljardilla eurolla 62,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 17,5 miljardilla eurolla 401 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.11.2005 erääntyi 293,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 311 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 4,7 miljardilla eurolla 153,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 148 659 −149
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 707 −83
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 075 −134
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 632 51
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 234 136
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 099 −146
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 099 −146
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 401 048 17 544
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 311 000 17 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 45 43
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 460 −193
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 92 622 −189
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 758 0
9 Muut saamiset 141 652 1 170
Vastaavaa yhteensä 1 017 239 18 090
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 538 179 528
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 153 531 −4 682
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 153 467 −4 735
2.2 Talletusmahdollisuus 63 52
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 242 39
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 70 164 21 995
5.1 Julkisyhteisöt 62 573 22 064
5.2 Muut 7 591 −69
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 383 64
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 315 15
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 317 11
8.1 Talletukset ja muut velat 9 317 11
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 66 057 118
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 417 2
Vastattavaa yhteensä 1 017 239 18 090
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle