Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. november 2005

29. november 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. novembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 149 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 164,4 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 92,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,5 miljardi euro võrra 538,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 22,1 miljardi euro võrra 62,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 17,5 miljardi euro võrra 401 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. novembril 2005 möödus 293,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 311 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal hoiustamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,7 miljardi euro võrra 153,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 148 659 −149
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 707 −83
2.1 Nõuded RVFle 19 075 −134
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 632 51
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 234 136
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 099 −146
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 099 −146
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 401 048 17 544
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 311 000 17 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 45 43
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 460 −193
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 92 622 −189
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 758 0
9 Muud varad 141 652 1 170
Varad kokku 1 017 239 18 090
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 538 179 528
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 153 531 −4 682
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 153 467 −4 735
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 63 52
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 242 39
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 70 164 21 995
5.1 Valitsussektor 62 573 22 064
5.2 Muud kohustused 7 591 −69
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 11 383 64
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 315 15
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 317 11
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 317 11
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 66 057 118
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 417 2
Kohustused kokku 1 017 239 18 090

Kontaktandmed