Menu

Az eurorenszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. november 4.

2005. november 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. november 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 84 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 165,6 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval emelkedett, 92,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,5 milliárd euróval nőtt, 539,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 8,7 milliárd euróval csökkent, 48,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 7 milliárd euróval csökkent, 384,3 milliárd euróra. 2005. november 3-án, csütörtökön lejárt egy irányadó refinanszírozási művelet 301,5 milliárd euro értékben, és újabb kihelyezésre került sor, 294 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére 0,5 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti zérus-közeli értékkel), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal 2.2.) igénybevételének értéke 0,1 milliárd euro volt, ami megközelítőleg megegyezett az előző heti értékkel. Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái.

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 1,3 milliárd euróval csökkent, 148,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 149 086 −84
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 161 218 1 056
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 263 9
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 955 1 047
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 803 −560
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 173 −539
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 173 −539
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 384 469 −7 007
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 294 000 −7 466
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 466 459
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 2 824 −433
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 92 936 621
8 Euróban denominált államadósság 40 757 0
9 Egyéb eszközök 138 349 2 057
Eszközök összesen 998 615 −4 889
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 539 661 3 452
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 149 055 −1 235
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 148 920 −1 273
2.2 Betéti rendelkezésre állás 127 56
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 8 −18
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 152 −1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 56 325 −8 936
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 48 919 −8 709
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 406 −227
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 11 352 170
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 608 389
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 907 106
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 907 106
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 63 513 1 165
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 408 1
Források összesen 998 615 −4 889

Médiakapcsolatok