Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.11.2005

8.11.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.11.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 84 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 165,6 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 92,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,5 miljardilla eurolla 539,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 8,7 miljardilla eurolla 48,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 7 miljardilla eurolla 384,3 miljardiin euroon. Torstaina 3.11.2005 erääntyi 301,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 294 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,3 miljardilla eurolla 148,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 149 086 −84
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 161 218 1 056
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 263 9
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 955 1 047
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 803 −560
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 173 −539
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 173 −539
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 384 469 −7 007
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 294 000 −7 466
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 466 459
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 2 824 −433
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 92 936 621
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 757 0
9 Muut saamiset 138 349 2 057
Vastaavaa yhteensä 998 615 −4 889
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 539 661 3 452
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 149 055 −1 235
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 148 920 −1 273
2.2 Talletusmahdollisuus 127 56
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 8 −18
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 152 −1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 56 325 −8 936
5.1 Julkisyhteisöt 48 919 −8 709
5.2 Muut 7 406 −227
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 352 170
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 608 389
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 907 106
8.1 Talletukset ja muut velat 9 907 106
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 63 513 1 165
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 408 1
Vastattavaa yhteensä 998 615 −4 889

Yhteyshenkilöt